06 43877046       info@kawukano.nl

de school


het ontstaan van de school

Kawukano Christian School is in het jaar 2000 opgericht om de mensen in dit afgelegen, arme gebied rond het dorp Kawukano nieuwe hoop te geven. Onderwijs is voor de mensen in dit gebied de sleutel om zich te ontwikkelen en een nieuw bestaan op te bouwen. De school heeft een evangelische grondslag: Op school worden de kinderen, die vaak zijn opgegroeid met voodoo en hekserij, bekendgemaakt met het evangelie van Jezus Christus.

Toen deze school startte in het jaar 2000 was er alleen een kinderoppas en klassen tot de derde klas. Het aantal leerlingen was direct al meer dan 250! Jarenlang heeft de school kunnen bestaan dankzij giften vanuit Nederland. Toch was het steeds de bedoeling dat de school niet meer afhankelijk was van giften uit Nederland. Inmiddels zijn daar belangrijke stappen in genomen. De operationele kosten van de school kunnen betaald worden uit de ouderbijdragen. Op dit moment volgen ongeveer 150 leerlingen onderwijs, verdeeld over de klassen P1 t/m P7. Vanuit Nederland ondersteunen wij de school nog bij incidentele kosten, zoals onderhoud van de gebouwen en in extra moeilijke omstandigheden, zoals de Covid-19 pandemie in 2020 en 2021., Zo helpen wij de school om ook in de toekomst zelfstandig te kunnen blijven bestaan.

goed onderwijs

Kawukano Christian School wil onderwijs geven op hoog niveau. Omdat de school diep in het binnenland ligt, waar mensen niet bekend zijn met onderwijs, is dat geen eenvoudige opgave. Daarom zijn op de school de volgende maatregelen genomen om dat niveau wel te handhaven:

Alle onderwijzers zijn voldoende opgeleid voor hun werk. Ook is gezorgd voor goede supervisie op het werk van de onderwijzers. Er is een heldere taakverdeling en de leraren weten welke verantwoordelijkheden ze hebben.

Door een duidelijke administratie wordt de aanwezigheid van de kinderen helder in kaart gebracht en de afwezigheid geminimaliseerd. Ook wordt er veel aandacht aan besteed dat de kinderen hun huiswerk maken.

Er wordt continu aandacht besteed aan een goed contact tussen de onderwijzer en de leerling. Dit bevordert de schoolprestaties van de leerling en ook worden problemen thuis of met de gezondheid op tijd gesignaleerd. Hierin heeft de school een belangrijke taak