06 43877046     

 info@kawukano.nl

Stichting Kawukano Children Mission

doelstelling en werkwijze

Stichting Kawukano Children Mission is de Nederlandse stichting die het werk op Kawukano Christian School in Oeganda financieel ondersteunt. De stichting wil het financieel mogelijk maken dat de school in Oeganda de kinderen kan voorzien in gezond voedsel, goed onderwijs en eenvoudige medische hulp. De stichting zamelt op diverse manieren geld in voor de school in Oeganda. Alle giften zijn welkom. Of het nu een eenmalige gift is, of een vast bedrag per maand. Wij ontvangen giften van mensen individueel, maar ook van groepen, bedrijven, kerken en scholen. Daarbij werkt de stichting met drie simpele uitgangspunten:

Betrokken. Ondersteuning bieden is meer dan geld sturen alleen. Daarom beperken wij ons ook bewust tot één project. Wij houden ons permanent op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij kennen het project; wij hebben het bezocht en we hebben goede contacten met de leiding te plaatse. De schoolleiding zelf bestaat uit deskundige Oegandese mensen die betrokken zijn bij de problematiek in de omgeving en het vertrouwen hebben van de plaatselijke bevolking.

Helder. Als u donateur bent, wilt u graag weten wat er met uw gift gebeurt. Daarom willen wij daar graag helder over zijn. Wij houden u op de hoogte over het project en de besteding van uw geld. De school in Oeganda is verantwoordelijk voor de besteding van het geld. Wij bewaken de dit periodiek zodat we weten dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Eenvoudig. De stichting heeft een eenvoudige opzet en maakt daardoor geen onnodige kosten. De overheadkosten in Nederland houden we minimaal. De stichting werkt met alleen vrijwilligers. Grotere uitgaven zoals een bezoek aan het project bekostigen wij zelf en gaan niet ten koste van uw gift. Ook maken wij geen gebruik van dure fondswervingactiviteiten.

beleidsdoelstellingen 2021 - 2025

Voor de periode tot 2025 zal de stichting samen met het bestuur van Kawukano Christian School in Oeganda verder werken aan de doelstelling om de school zelfredzaam en zelfvoorzienend te maken. De stichting steunt daarom projecten die de economische weerbaarheid versterken van de gezinnen in de regio van de school. Daarmee zijn de gezinnen meer in staat om een financiele ouderbijdrage te leveren aan het onderwijs van hun kinderen. Daarnaast blijft de stichting de school financieel steunen als zij door omstandigheden onvoldoende inkomsten heeft uit ouderbijdragen en andere plaatselijke opbrengsten. Een uitgebreidere beschrijving van de beleidsdoelstellingen leest u in onderstaande document.

Kawukano Beleidsplan 2021-2025.pdf

organisatie en bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit André Vermeulen (penningmeester) en Dick de Ronde (voorzitter)

bezoldigingsbeleid

Het bestuur ontvangt geen inkomsten of onkostenvergoeding uit de stichting. Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst van de stichting. Aan vrijwilligers wordt geen vergoeding uitgekeerd.

jaarverslagen

Kawukano Jaarverslag 2023

Kawukano Jaarverslag 2022

Kawukano Jaarverslag 2021.pdf

Kawukano Jaarverslag 2020.pdf

Kawukano Jaarverslag 2019.pdf

jaarverslag 2018.pdf